پرورش جسم در آیین ودا | فایل سرچ
دسته بندی

Share

» :: پرورش جسم در آیین ودا
درباره نویسنده:
((دکتر واسانت لاد)) بومی هندوستان.طبیب و پروفسور طبابت آیورودائی است که بیش از 15سال سابقه دارد.
وی درچهارسال گذشته تنها برنامه تمام وقت آیورودا درابالات متحده را رهبری کرده است.
درحال حاضر او گرداننده انستیتوی آیورودائی در آلباکرکی و نیومکزیکو است.
دکتر لاد به صورت وسیعی در سرتاسر آمریکا سخنرانی کرده ومقالات نشر شده متعددی درباره آیووردابه رشته تحریر در آورده است
خرید و دانلود محصول

1397/02/05
خود درمانی , پرورش جسم , طبابت آیورودائی
تعداد صفحه کتاب : 230 | ترجمه : مسعود عامری | آیور ودا : علم خود درمانی | نویسنده : دکتر واسانت لاد |