دسته بندی

Share

» :: بررسی راهکارهای ورزش در جذب صنعت توریسم (مطالعه ی موردی : برخی رشته های ورزشی )

پیام نور رشته مدیریت کارشناسی

بررسی راهکارهای ورزش در جذب صنعت توریسم

(مطالعه ی موردی : برخی رشته های ورزشی )

چکیده :

رابطه توریسم با ورزش سالهاست که بطور محسوس و غیر محسوس باهم در ارتباط هستند.

توسعه توریسم ورزشی می تواند نقش موثری را در رسیدن به اهداف 20 ساله مبنی بر جذب گردشگر ایفا کند .

در صورتی که سیاستگذاری مناسب باشد در آینده نزدیک شاهد تحولات شگفتی در این رابطه با حضور گردشگری داخلی و خارجی خواهیم بود .

با توجه به این که امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین  صنعت های دنیا مطرح است .

و بر این اساس پیشگیری های صورت گرفته تا سال 2010 میلادی اقتصاد ایران از طرق صنعت گردشگری بیشترین رقم آماری درآمدهای حاصل از توریسم را خواهد داشت .

کمیته ملی المپیک می تواند در توسعه این صنعت نقش بسزایی را در کشور ایفا کند .

با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله باید %2 سهم گردشگران دنیا به ایران اختصاص یابد .

گسترش توریسم ورزشی می تواند در رسیدن به این هدف بسیار موثر باشد . ورزش نقش مهمی در تقویت روابط مّلتها با یکدیگر ایفا می کند و موجب مستکلم شدن روابط بین کشورها می گردد.

واژگان کلیدی : توریسم ورزشی ،المپیک ، توسعه،چشم انداز،صنعت گردشگری،اقتصاد.

خرید و دانلود محصول

1396/10/23
المپیک , اقتصاد , پایان نامه , مدیریت , پیام نور , توسعه , چشم انداز
تعداد صفحات : 117 | قابل ویرایش : می باشد | فایل : ورد | کامل : می باشد | نتیجه گیری : دارد |