دسته بندی

Share

» :: الگوی خام طرح کسب و کار
فایل قالب خامی هست برای ایجاد طرح کسب و کار شما 
طرح کسب و کار یک نوشته‌ی رسمی است که اهداف کسب و کار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر، و برنامه‌هایی که برای رسیدن به اهداف دنبال می‌شوند را ارائه می‌کند.
خرید و دانلود محصول

1396/10/10
الگوی خام کسب و کار